Bine ati venit

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 

1.a. Organizatorul campaniei este SC SOPHIE WEDDING HOUSE SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Cluj Napoca, Str. Iona Negoitescu nr. 7D, ap.3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/4933/2017, cod fiscal RO 37972741 cont deschis la deschis la ING Bank Cluj reprezentata de Pop Ioana, in calitate de Administrator.


Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”).
1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe site-ul www.sophieshop.ro

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul „Castiga o rochie de mireasa” este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SCSOPHIE WEDDING HOUSE SRL si ai companiilor implicate in desfasurarea concursului (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.

3. PERIOADA DE DESFASURARE

Concursul se va desfasura incepand cu data de 14 iunie 2018 si se va incheia la data de 16 iulie 2018. Inscrierile se vor opri la data de 13 iulie 2018, orele 23:59. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare. Extragerea va avea loc in data de 14 iulie 2018 prin intermediul random.org.
 
4. MECANISMUL CONCURSULUI

Cum se participa la concurs:
Participantii trebuie sa acceseze pagina de Facebook Sophie Wedding House si sa identifice postarea concursului.

Trebuie efectuati urmatorii pasi:

 

1. Like la pagina de FB Sophie Wedding House

 

2. Eticheteaza 1 prietena care va avea nunta anul acesta

3. Share la postarea concursului

 

5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

a. Castigatorii vor fi alesi prin tragere la sorti prin intermediul site-ului random.org. Extragerea va avea loc in data de 14 iulie 2018.
b. Este acceptata si validata o singura inscriere la concurs.

6. PREMII

a. Se va acorda 1 premiu constand intr-o rochie de mireasa aleasa de castigatoare din selectia de rochii de mireasa la pret unic de 3900 Ron, disponibila in salon si pe site la pagina: https://www.sophieshop.ro/rochii-de-mireasa/pret-unic-3900-ron.html
b. Valoarea totala a premiilor este de 3900 Ron.
c. Premiile nu se acorda in bani.
d. Modalitatea de acordare a premiilor: castigatorul va fi contactat pentru colectarea datelor si i se va comunica modalitatea prin care va intra in posesia premiului.
e. Premiile nerevendicate in termen de 30 zile de la incheierea concursului raman in posesia Organizatorului, castigatorul nemaiavand nici un drept asupra lor.

e. Premiul ales nu poate fi schimbat cu o alta rochie. Costurile aferente modificariilor (retus si curatare) rochiei de mireasa in atelier nu sunt incluse in premiu, castigatorul fiind nevoit sa le achite separat. Acesta are optiunea de a le efectua in atelierul cu care Sophie Wedding House SRL colaboreaza sau cu oricare alt atelier pe care il alege.

7. TAXE SI IMPOZITE

Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII.
Premiile nu se acorda in bani, iar eventualele impozite vor fi retinute de ORGANIZATOR din premiul CASTIGATORULUI, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele de contact sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.

10. DISPOZITII FINALE

Participantii la aceast concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.
Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele si fotografia lor sa fie facut publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.
Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica respectivele modificari pe site-ul www.casa-gradina.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.
Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti, nr. 85, et. 4, Sector 1 Bucuresti, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

11. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.